Biologische rode bieten in de vruchtbare poldergrond

Onze rode bieten

Wij telen onze biologische rode bieten hoofdzakelijk op gronden die hun oorsprong hebben in Zwitserland en Duitsland. De rivieren hebben kleideeltje vol mineralen meegevoerd naar de lage landen en afgezet op de bodem van de toenmalige Zuiderzee. Na de drooglegging van Flevoland vormde deze klei samen met de aanwezige veenlagen prachtige vruchtbare poldergrond. 

We telen biologisch me een ruime vruchtwisseling. Door een optimale inzet van groenbemesters en biologische mest houden we onze akkers in goede conditie. Op deze gronden groeien smakelijke bieten van een goede kwaliteit. 

We leveren de rode bieten jaarrond af in de maatvoering, kwaliteit en verpakking die de klant wenst. Dit houdt in dat we afzetten in doosjes van 3kg tot volle auto’s los gestort voor industriële verwerking en alles wat daar tussen zit. 

In de periode mei en juni, als we nog geen Nederlandse biologische rode biet beschikbaar hebben, importeren we biologische rode biet van een aantal collega telers uit Zuid-Spanje die we goed kennen en met wie we al heel lang samenwerken.